Procedura de urmat la Tribunal pentru taxa auto de poluare declarată ilegală

Procedura de urmat la Tribunal pentru taxa auto de poluare declarată ilegală

Procedura de urmat la Tribunal pentru taxa auto de poluare declarată ilegală

Acţiunea se taxează (1) cu taxă judiciară de timbru, de 39 de lei, şi (2) cu timbru judiciar de 3 lei. Deoarece restituirea taxei pe poluare pentru autoturisme a devenit „o soluţie unică pentru toate Tribunalele şi Curţile de Apel”, acţiunile introduse în justiţie se judecă fără a mai fi necesară prezenţa persoanelor care solicită restituirea taxei.

Totuşi, acest lucru trebuie solicitat în acţiunea introdusă prin formula „În temeiul art. 242 alin. (2) din Codul de procedură civilă, solicit judecarea cauzei în lipsă”. Totodată, trebuie să se solicite şi acordarea de „dobânzi fiscale” şi de „cheltuieli de judecată”, prin formula „Solicit acordarea de dobânzi fiscale şi a cheltuielilor de judecată pe care le-am efectuat”. La cererea/acţiunea introdusă la Tribunal trebuie anexate, obligatoriu, iarăşi aceleaşi documente care au fost anexate la Cererea depusă la organul fiscal.

La primul termen de judecată de la Tribunal, organul fiscal depune întâmpinare, prin care susţine că nu este de acord cu restituirea taxei.

La termenul al II-lea:

a) se discută probele;

b) organul fiscal solicită introducerea în cauză şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

La termenul al III-lea:

a) se judecă respectiva cauză;

b) instanţa pronunţă o Hotărâre.

În termen de 45 de zile de la data pronunţării Hotărârii se va redacta Hotărârea, care se comunică părţilor. În cadrul Tribunalelor se admit acţiunile introduse de persoanele fizice şi juridice pentru restituirea taxei pe poluare pentru autoturisme, inclusiv cu plata „dobânzilor fiscale” şi a „cheltuielilor de judecată”, dacă acestea au fost solicitate.

Procedura de urmat la Curtea de Apel

Urmează Recursul la Curtea de Apel depus de organul fiscal. La Curtea de Apel se mai dau unul sau două termene de judecată. Curtea de Apel va emite o „Decizie irevocabilă”, care nu se comunică părţilor.

Persoanele interesate, parte în proces, trebuie să depună o Cerere la Curtea de Apel pentru a obţine o copie de pe „Decizie irevocabilă”, cerere care se taxează (1) cu taxă judiciară de timbru, de 2 lei, şi (2) cu timbru judiciar de 0,15 lei.

Procedura de urmat cadrul organului fiscal, în faza finală

După obţinerea unei copii de pe „Decizia irevocabilă” de la Curtea de Apel, procedura pentru încasarea, de la finanţe, a taxei pe poluare plătite, este următoarea:

Depunerea „Cererii de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin Decizii definitive şi irevocabile”. Deosebit de important sunt de reţinut următoarele aspecte în legătură cu această cerere. Formularul de „Cererea de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive şi irevocabile”, care are regimul de formular tipărit şi tipizat,  este prevăzută prin Anexa nr. 4 din „Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 85/19.01.2012 şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 62/19.01.2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, art. 9 şi art. 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile”, publicat în Monitorul Oficial  nr. 50 din 20 ianuarie 2012.

Reclame

Cum recuperaţi taxa auto de poluare declarată ilegală

Cum recuperaţi taxa auto de poluare declarată ilegală

Cum recuperaţi taxa auto de poluare declarată ilegală

Ce trebuie sa facem pentru a obtine aceasta hotarare?

Taxa de primă înmatriculare sau poluare este ilegală iar cei care au fost obligaţi să o plătească pentru a-şi putea înmatricula autovehiculul au dreptul să ceară restituirea ei. Pentru a începe demersul de recuperare a taxei de primă înmatriculare trebuie să alcătuiţi un dosar care să conţină fotocopii de pe următoarele acte:

•         CI – titular autovehicul;

•         Contract de vânzare-cumpărare a maşinii, factura fiscală (dacă este cazul);

•         Actele maşinii din ţara de origine, traduse şi legalizate;
•         Certificatul de înmatriculare al maşinii;

•         Cartea de identitate a maşinii ;

•         Decizia de calcul a taxei de poluare emisă de ANAF;

•         Chitanţa care atestă plata taxei;

•         Taxă de timbru judiciar în valoare de 39 lei, plătită la Primarie;

•         Timbru judiciar de 0,3 lei (cumpărat de la orice oficiu poştal)

Durata procesului poate fi între 6 şi 12 luni, în funcţie de gradul de încărcare al Tribunalului, însă şansele de a câştiga procesul sunt foarte mari. Există deja precendente – cazurile Tatu şi Nisipeanu judecate la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, unde s-a stabilit clar cum trebuie interpretată legea. În consecinţă, din ce în ce mai mulţi români reuşesc să recupereze taxa de primă înmatriculare, ca urmare a câştigării procesului.
O conditie foarte importantă pentru câştigarea procesului este ca un avocat să se ocupe de întocmirea dosarului şi redactarea documentelor. O formulare incorectă sau lipsa unui act poate duce la pierderea procesului.

Recupereaza-ti taxa de prima inmatriculare

Recupereaza-ti taxa de prima inmatriculare

Recupereaza-ti taxa de prima inmatriculareConsiderata de Curtea de Justitie a UE ilegala taxa de poluare poate fi restituita, spun juristii. Astfel, trebuie sa faci o cerere de returnare a acestei taxe, iar, in cazul refuzului, te poti adresa instantei. Vezi mai jos lista completa a actelor de care ai nevoie pentru ati recupera taxa de prima inmatriculare.

Documentatia necesara este, potrivit avocatei Lavinia Manu, pentru incont.ro.

•    cererea de restituire a taxei;
•    copie de pe chitanta de plata a taxei;
•    original si copie de pe cartea de identitate a autovehiculului eliberata de RAR – copia va fi certificata cu mentiunea “conform cu originalul”;

•    original si copie de pe certificatul de inmatriculare a autovehiculului eliberat de Serviciul Inmatriculari din cadrul Institutiei Prefectului;
•    un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a autovehiculului in strainatate;

•    copie de pe cartea de identitate a persoanei;
•    declaratie pe proprie raspundere cu rulajul mediu anual la data inmatricularii in Romania, exprimat in kilometri;
•    expertiza tehnica efectuata de RAR privind deprecierea autovehiculului rulat.

Taxa auto instituita de Guvernul Romaniei

Taxa auto instituita de Guvernul Romaniei

Taxa de poluare ilegalaTaxa auto instituita de Guvernul Romaniei in ianuarie 2012 contravine Articolului 110 al Tratatului de Functionare al Uniunii Europene, a stabilit Curtea de Justitie a UE, la intrebarile preliminare a doua instante romanesti.

Taxa de prima inmatriculare a fost introdusa de Guvern in luna aprilie 2008, fiind calculata in functie de datele tehnice ale fiecarei masini in parte. In ianuarie 2012 a intrat in vigoare o noua taxa auto, inlocuind OUG nr. 50/2008 cu Legea nr.9/2012, care avea ca scop sa faca taxa pe poluare conforma cu Articolul 110 din TFUE.

De la 15 martie 2013, Guvernul a inlocuit taxa auto cu timbrul de mediu, iar noua formula de calcul a condus la o crestere in medie de circa 10% a sumei de plata pentru masinile Euro 4 si Euro 3 si o scadere cuprinsa intre 60% si 90% pentru masinile Euro 2, Euro 1 si non-euro, pe principiul ca masinile vechi au o durata scurta de functionare si, deci, vor polua pentru un interval mai mic.

Timbrul de mediu se plateste o singura data la prima inmatriculare pe piata din Romania sau la prima transcriere a titlului de proprietate, atat in cazul masinilor noi, cat si al celor second hand, pentru care nu a fost platita fosta taxa auto.

Taxa auto din 2012, declarată ilegală

Taxa auto din 2012, declarată ilegală

Taxa auto din 2012, declarată ilegală

Motivul pentru care Legea (și implicit taxa auto percepută) a fost declarată contrară legislației UE este dat, în principal, de OUG 1/2012, care a suspendat efectele legii pentru mașinile deja înmatriculate în România. Din acest motiv, taxa de poluare a fost discriminatorie, fiind descurajată achiziția și înmatricularea dintr-un alt stat membru.

Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene confirmă ceea ce era evident la data la care a fost emisă OUG 1/2012, inițiată de ministrul Mediului dela acea vreme, Laszlo Borbely. Guvernul României va terbui să găsească resurse pentru restituirea acestei taxe, deoarece judecătorii din toate instanțele românești sunt obligați să se conformeze deciziei Curții de Justiției a Uniunii Europene.

Actuala formă a taxei, denumită timbru de mediu, nu face obiectul acestui dosar, deoarece ea a fost introdusă de o altă lege, sub o altă denumire. La Curtea de Justiției a UE se află pe rol un alt dosar care vizează această taxă, însă șansele ca ea să fie declarată ilegală sunt foarte mici.

Taxa auto de poluare declarata ilegala de Curtea de Justie a Uniunii EuropeneTaxa auto de poluare declarata ilegala de Curtea de Justie a Uniunii Europene

Taxa auto de poluare declarata ilegala de Curtea de Justie a Uniunii Europene

Taxa auto de poluare declarata ilegala de Curtea de Justie a Uniunii EuropeneConform Legii nr. 9/2012, persoanele care achizitioneaza autovehicule noi sau second-hand si care sunt inmatriculate pentru pentru prima data in Romania, indiferent daca autovehiculul este produs in tara sau in strainatate, sunt obligate sa plateasca taxa de poluare.
La inceputul lunii februarie 2014, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a emis o ordonanta de urgenta prin care a stabilit ca taxa de poluare contravine reglementarilor europene, iar contribuabilii romani nu pot plati taxa pentru o masina achizitionata din Uniunea Europeana, deoarece tara noastra este stat membru al UE.

Problema taxei de poluare a fost indelung discutata, aceasta intrand in vigoare la 13 ianuarie 2012, urmand ca la 31 ianuarie al aceluiasi an sa fie suspendata, pentru aproximativ un an, in urma publicarii OUG nr. 1/2012. Cu toate acestea, la 1 ianuarie 2013 aceasta a intrat din nou in vigoare, ulterior fiind inlocuita cu timbrul de mediu, achitat de catre soferi incepand cu 15 martie 2013.

Ca urmare a deciziei luata de CJUE, cei care au platit taxa de poluare pot solicita restituirea acesteia, prin introducerea unei actiuni in instanta prin care sa solicite restituirea sumei achitate cu titlu de taxa de poluare.
Pentru introducerea actiunii in instanta, contribuabilii trebuie sa depuna la dosar urmatoarele documente:
-cartea de identitate a masinii in copie, cu prezentarea originalului in instanta pentru conformitate;
-cartea de vanzare-cumparare a autovehiculului;

-decizia de impunere a platii taxei de poluare eliberata de Administratia Financiara competenta;
-dovada platii taxei de poluare;
*Contribuabilii care nu mai detin chitanta fiscala, care dovedeste plata taxei de poluare, se pot adresa organului fiscal la care au platit taxa si li se va elibera o copie a documentului de plata.

Taxa de poluare ilegala

Taxa de poluare ilegala

Taxa de poluare ilegalaCu ocazia sedintei publice din cadrul fazei orale a prezentei cauze, Guvernul roman a solicitat Curtii sa limiteze efectele in timp ale hotararii sale.

In conformitate cu o jurisprudenta constanta, interpretarea unei norme a dreptului Uniunii data de Curte lamureste si precizeaza semnificatia si domeniul de aplicare al acestei norme, astfel cum trebuie sau cum ar fi trebuit sa fie inteleasa si aplicata de la intrarea sa in vigoare. Rezulta ca norma astfel interpretata poate si trebuie sa fie aplicata si raporturilor juridice nascute inainte de hotararea Curtii.

Totusi, in mod exceptional, in aplicarea principiului general al securitatii juridice, inerent ordinii juridice a Uniunii, Curtea poate sa limiteze posibilitatea de a se invoca o dispozitie pe care a interpretat-o. Pentru a putea impune o astfel de limitare, este necesara intrunirea a doua criterii, si anume buna-credinta a celor interesati si riscul unor perturbari grave.

In ceea ce priveste riscul unor perturbari grave, existenta unor consecinte financiare care ar rezulta pentru un stat membru dintr-o hotarare preliminara nu justifica, prin ea insasi, limitarea in timp a efectelor acestei hotarari. Statului membru care solicita o astfel de limitare ii revine obligatia de a prezenta in fata Curtii date cifrice care sa stabileasca riscul unor repercusiuni economice grave.

Or, in ceea ce priveste repercusiunile economice care pot decurge din prezenta hotarare, prin care Curtea declara ca dreptul Uniunii se opune unui regim de impozitare precum cel instituit prin OUG nr. 50/2008, guvernul roman s-a limitat in esenta la mentionarea numarului mare de cereri de rambursare a taxei percepute, care s-ar ridica la aproximativ 40 000, si sa faca referire la criza economica de care este afectata Romania.

In lipsa unor date cifrice mai precise care sa permita sa se concluzioneze ca economia romaneasca risca sa fie serios afectata de repercusiunile prezentei hotarari, Curtea constata ca Guvernul roman nu a facut dovada criteriului privind existenta unor perturbari grave.

In aceste conditii, fara a mai considera necesar sa verifice indeplinirea criteriului privind buna-credinta a celor interesati, Curtea respinge cererea de limitare in timp a efectelor hotararii sale.