Proces castigat Timbru de Mediu – Restituire Timbru De Mediu

Solutia pe scurt: Admite acţiunea . Anulează decizia nr. 77/12.04.2013, emisă de pârâta Administraţia Finanţelor Publice Turnu Măgurele Obligă pârâtele ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE TURNU MĂGURELE, DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TELEORMAN, MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR –

ADMINISTRAŢIA FONDULUI DE MEDIU să plătească reclamantului IORGA MIHAELA IULIANA , suma de 2916 lei , reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, achitată conform chitanţei seria TS 7, nr 1687065/12.04.2013 Obligă pârâtele să platească reclamantului suma de 46 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs va fi depusă la Tribunalul Teleorman Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 septembrie 2013.

Document: Hotarâre  1273/2013  25.09.2013

http://portal.just.ro/87/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=8700000000050760&id_inst=87

GUVERNUL A CEDAT:TIMBRU DE MEDIU SE RECUPEREAZA TOT ODATA SI NU IN 5 ANI

Deciziile luate în ultimii ani de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cazul taxelor de poluare, care incriminau măsura considerând-o discriminatorie şi contrară reglementărilor europene în vigoare, au determinat Ministerul Mediului să emită un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care încearcă să repare neajunsurile produse contribuabililor, returnându-le integral sumele încasate pe diferitele taxe de poluare auto, dar numai în situaţia în care acestora nu li s-a returnat deja diferenţa dintre taxa de poluare şi timbrul de mediu.

justitie romaniaÎn sprijinul solicitării de aprobare a actului normativ, Ministerul Mediului a invocat faptul că, până în prezent, CJUE s-a pronunţat deja în şase cazuri împotriva statului român, pe rolul curţii existând alte patru procese similare.

„Având în vedere că, în toate cauzele în care CJUE s-a pronunţat până în prezent (C-402/09, Tatu şi C-263/10, Nisipeanu, C-97/13, Câmpean şi C-214/13, Ciocoiu, C-331/13, Nicula, C-76/14, Manea), hotărârile sunt defavorabile României, este necesară promovarea proiectului de act normativ, elaborat pentru a remedia aspectele sesizate de CJUE. (…) Pe de altă parte, pe rolul CJUE sunt în prezent alte 4 cauze care au ca obiect cereri de decizie preliminară formulate de instanţe din România în ceea ce priveşte interpretarea legislaţiei europene în raport cu modalitatea de restituire a taxei pentru emisiile poluante prevăzută de OUG nr.8/2014”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ. Ca atare, ministerul propune aprobarea „procedurii de efectuare a plăţii sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale”, urmând ca, în 45 de zile de la intrarea în vigoare a proiectului de ordonanţă, ministrul mediului să emită ordinul aferent.

Astfel, OUG 9/2013 privind timbrul de mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, se modifică în sensul că persoanele „care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot solicita restituirea acesteia prin cerere adresată organului fiscal competent” (alin 1 al art. 12 – n. red.).