Proces castigat timbru de mediu

Noul timbru de mediu poate fi atacat in instanta de judecata deoarece incalca normele legale privitoare la dreptul la proprietate, drept garantat de Constitutie si de Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
„Prin noua formula de calcul al timbrului de mediu, taxa creste foarte mult pentru autoturismele Euro 3 si Euro 4 si scade pentru autoturismele Non – euro, Euro 1 si Euro 2. Intrucat majoritatea tranzactiilor cu autoturisme au ca obiect autoturisme incadrate in normele Euro 3 si Euro 4, proprietarii acestora vor fi afectati in cazul in care ar dori sa instraineze autoturismul neputand dispune de atributele conferite de dreptul de proprietate. Or, circuitul civil este liber, iar aceasta taxa, dupa cum a fost reglementata, incalca principiul liberei circulatii a marfurilor, prevazut de art.34 – 36 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene

Mai mult decat atat, OUG nr. 9/2013, actul normativ care reglementeaza timbrul de mediu, contine si dispozitii care incalca Constitutia Romaniei. Este vorba despre art. 4 lit. d) din OUG nr. 9/2013 prin care se prevede obligatia achitarii timbrului de mediu in cazul transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat in situatia autovehiculelor pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

„Principiul neretroactivitatii legii este esential pentru protectia drepturilor omului in fata legii. N-ar exista nicio siguranta pentru particulari daca, atata vreme cat o lege este in vigoare, iar ei s-au conformat prevederilor acesteia, s-ar putea repune in discutie, dupa abrogarea ei, actele incheiate conform dispozitiilor legale. Altfel spus, legea este un ordin al legiuitorului, iar un ordin nu poate fi valabil decat pentru viitor, nu se poate pretinde cetatenilor supunerea fata de o lege pe care nu o puteau cunoaste, intrucat nu exista”

Veste incredibila – Procedura completa! Ai platit timbrul de mediu de mii de euro? Noi iti spunem cum iti poti lua banii inapoi de la stat!

Trei romani au castigat batalia cu statul in ceea ce priveste restituirea timbrului de mediu. Judecatorii le-au dat castig de cauza in procesele pe care le-au deschis pentru a-si recupera banii. Deciziile instantei sunt irevocabile.

Nu s-au lasat dezarmati de sistem si l-au infruntat, iar acum au castigat razboiul in instanta. In total, 92 de romani au dat in judecata ANAF pentru a-si recupera de timbrul de mediu. Dintre acestia trei au avut deja castig de cauza, astfel ca urmeaza ca in viitorul apropiat sa-si primeasca inapoi banii pe care i-au platit. „Exact asa cum s-au castigat procesele pentru taxa de poluare, asa se castiga si cele pentru timbrul de mediu. De altfel, in ianuarie 2015, Curtea Europeana de Justitie va da o hotarare privind timbrul de mediu, prin care va fi declarat ilegal”

Cei care au achitat taxa după 15 martie 2013 îşi pot cere banii înapoi, urmând ca aceştia să-şi primească banii integral şi nu în tranşe, pentru că Ordonanţa guvernamentală care stipulează că statul trebuie să înapoieze sumele în rate nu se referă şi la timbrul de mediu

Timbrul de mediu a fost declarat ilegal. Statul român trebuie să restituie banii încasaţi

 

 

 

Decizia CJUE este motivată de două discriminări: prima se referă la scutirea de acest timbru pentru maşinile pentru care s-a plătit o taxă auto anterior, iar cea de-a doua la faptul că pentru maşinile second hand aflate pe piaţă, timbrul se datorează la vânzare, un moment nesigur.

În acest caz statul român va trebui dea înapoi, la fel ca în cazul celorlalte variante ale taxei auto, şi actualul timbru de mediu care a intrat în vigoare prin OUG 9/2013.

Celelalte forme ale taxei auto declarat nelegale de CJUE au fost: Legea nr. 343/2006 (taxă specială pentru autovehicule, care se percepea începând cu 1 ianuarie 2007 maşinilor înmatriculări prima oară în România), OUG. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, Legea nr. 9/2012 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nu doar la prima înmatricule în România, ci şi, în anumite condiţii, cu ocazia primei transcrieri în România a dreptului de proprietate asupra unui vehicul rulat.

*** Înmatricularea autoturismului fără plata timbrului de mediu prevăzut de OUG nr. 9/2013@ ***

”Prin Sentința nr. 631/CA din 17.09.2015 Tribunalul Satu Mare, în temeiul art. 21 din Lg. 554/2004, a admis cererea de revizuire formulată de revizuienta MM, în sensul că a schimbat în tot Sentința civilă nr. 1353/CA/10.04.2014 pronunțată de Tribunalul Satu Mare și, rejudecând cauza, a admis acțiunea în contencios administrativ formulata de reclamanta MM în contradictoriu cu pârâta Instituția Prefectului Județului Satu Mare – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor și, în consecință, a obligat pârâta să înmatriculeze autoturismul … fără plata timbrului de mediu prevăzut de OUG 9/2013 (…)

În cauză sunt aplicabile prevederilor OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu, având în vedere că reclamanta a solicitat înmatricularea autoturismului la data de 02.09.2013.

Potrivit art. 4 din OUG nr. 9/2013, „obligația de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel:

a) cu ocazia înscrierii în evidențele autorității competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România și atribuirea unui certificat de înmatriculare și a numărului de înmatriculare;

b) la reintroducerea în parcul auto național al unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii din parcul auto național, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art.7;

c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat și pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autovehicule, taxa pe poluare sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situația autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”.

Prin acest mod de reglementare, legiuitorul a stabilit, implicit, și o scutire de la plata timbrului de mediu în situația acelor autovehicule pentru care a fost achitată în trecut taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, conform Legii nr. 571/2003 , taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

***Admiterea cererii de restituire a timbrului de mediu***

Acest aspect, al compatibilității unei astfel de reglementări cu dreptul Uniunii Europene, a fost supus analizei Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza Manea C-76/14. E adevărat că au fost suspuse analizei Curții dispozițiile similare cu cele de mai sus din Legea nr. 9/2012 , însă , fiind vorba de dispoziții similare , cele statuate de CJUE se aplică și în privința timbrului de mediu reglementat de OUG nr. 9/2013.

Astfel, în cauza mai sus arătată , Curtea a statuat în sensul că articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită o taxă în vigoare anterior declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii.

Potrivit interpretării date de către CJUE în considerentele deciziei enunțate, taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, conform Legii nr. 571/2003 sau taxa pe poluare pentru autovehicule nu pot fi luate în considerare de către legiuitor întrucât ele constituie taxe neconforme dreptului comunitar, și astfel nelegale. Prin urmare, nu se poate stabili o scutire de la plata unei taxe motivat de achitarea în trecut a unei taxe nelegale. Nu are relevanță restituirea taxei de poluare pe calea acțiunii în justiție, întrucât în opinia CJUE, statul trebuie să își îndeplinească obligația pozitivă de a restitui taxele neconforme dreptului Uniunii Europene, însoțite de dobândă, independent de existența sau nu a unei acțiuni în justiție în acest sens.

Or, atât timp cât pe piața națională există autovehicule scutite de la plata taxei pentru emisii poluante, pentru simplul fapt al plății anterior a unei alte taxe nelegale, acestea creează în piață o discriminare a autovehiculelor pentru care plata taxei este obligatorie, determinând cumpărarea de autovehicule din prima categorie, în defavoarea celor pentru care se achită taxa, printre care se regăsesc și autovehicule înmatriculate pentru prima oară în România. Faptul plății taxei speciale pentru autoturisme sau a taxei pe poluare nu poate determina o astfel de scutire, întrucât cel care a plătit o taxă neconformă dreptului Uniunii Europene poate, în termenul de prescripție, să ceară restituirea ei, chiar și după vânzarea autovehiculului, care tocmai din acest motiv fusese scutit de la plata noii taxe, caz în care se ajunge la situația ca pentru acel autovehicul să nu se achite nici un fel de taxă.

Astfel, CJUE a arătat că scutirea de o nouă taxă a autovehiculelor rulate care au fost supuse taxei în vigoare anterior, declarată ulterior incompatibilă cu dreptul Uniunii, nu poate înlocui restituirea cu dobândă a acestei taxe. „O astfel de scutire a avut ca efect sustragerea de la plata taxei în cauză a primei transcrieri, în perioada pertinentă în cauza principală, a dreptului de proprietate asupra autovehiculelor rulate naționale înmatriculate în România între 1 ianuarie 2007 și 1 ianuarie 2013, în timp ce această taxă a fost percepută invariabil cu ocazia înmatriculării în România, în perioada pertinentă în cauza principală, a autovehiculelor similare provenite din alte state membre. O scutire precum cea în discuție în litigiul principal favorizează astfel vânzarea autovehiculelor de ocazie naționale și descurajează importul unor autovehicule similare”.

 

Rezultă, așadar, că prin Decizia preliminară pronunțată în data de 14.04.2015 Curtea de Justiție a Comunității Europene în cauza cu numărul C – 76/14 a statuat incompatibilitatea Legii 9/2012 în forma în vigoare în perioada 01.01.2007 – 01.01.2013 cu art. 110 TFUE prin aceea că scutirea de la plata acestei taxe pentru autovehiculele rulate naționale înmatriculate în România care au fost supuse taxei în vigoare anterior, declarata ulterior incompatibilă cu Dreptul Uniunii, nu poate înlocui restituirea cu dobândă a acestei taxe si o astfel de scutire precum cea în discuție favorizează astfel vânzarea autovehiculelor de ocazie naționale si descurajează importul unor autovehicule similare.

Chiar dacă hotărârea dată în cauza Manea C-76/14 vizează compatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene a taxei pe emisii poluante prevăzută de Legea nr. 9/2012, curtea de apel apreciază că cele statuate de CJUE prin această hotărâre sunt pe deplin aplicabile și în cazul timbrului de mediu, întrucât și OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu conține dispoziții similare cu cele analizate de Curte, din Legea nr. 9/2012.

Avocat Recuperare Timbru de Mediu | Facebook

TIMBRU DE MEDIU DECLARAT ILEGAL DE CURTEA EUROPEANA

circulatie teclu

Potrivit Hotărârii, “Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că:
–        nu se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule care se aplică autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru și autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri în același stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urmă;
–        se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită, dar nu a fost restituită o taxă în vigoare anterior declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii”

 

Timbrul de mediu se recupereaza

Curtea de Justitie a Uniunii Europene a pronuntat in data de 14 aprilie 2015 o hotarare preliminara in Cauza C76/14 Mihai Manea, statuand incompatibilitatea prevederilor art.4 din Legea 9/2012 privind taxa de poluare, care prevede obligativitatea achitarii taxei la prima inmatriculare a unui autovehicul in Romania sau cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate in Romania asupra unui autovehicul rulat.

        Prin decizia preliminară pronunţată în data de 14.04.2015 de către Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene în cauza cu numărul C – 76/14 (Mihai Manea împotriva Instituţiei Prefectului Braşov) -a statuat incompatibilitatea Legii 9/2012 în forma în vigoare în perioada 01.01.2013-14.03.2013 cu art.110 TFUE prin aceea că scutirea  de la plata acestei taxe pentru autovehiculele rulate naţionale înmatriculate în România care au fost supuse taxei în vigoare anterior, declarata ulterior incompatibilă cu Dreptul Uniunii, nu poate înlocui restituirea cu dobândă a acestei taxe şi o astfel de scutire precum cea în discuţie favorizează astfel vânzarea autovehiculelor de ocazie naţionale şi descurajează importul unor autovehicule similare.

     Prevederile Legii 9/2012 in perioada 1 ianuarie 2013 – 14 martie 2013, cand a intrat in vigoare timbrul de mediu, sunt identice cu prevederile OUG 9/2013 privind timbrul de mediu, astfel ca, pentru identitate de ratiune si timbrul de mediu platit de catre cetateni este supus restituirii. De altfel exista mai multe sesizari ale CJUE  facute de instantele nationale cu intrebari preliminare referitoare la compatibilitatea prevederilor legale care reglementeaza timbrul de mediu cu cele al Tratatului Uniunii Europene, prefigurandu-se pronuntarea unor solutii de incompatibilitate a timbrului de mediu cu Tratul Uniunii Europene.

    Prevederile Oug 9/2013 care reglementeaza timbrul de mediu produc aceleasi efecte juridice ca si Legea 9/2012 in forma in vigoare intre 1 ianuarie 2013-14 martie 2013, asadar prin analogie, odata constatat caracterul incompatibil cu Tratatul UE a taxei de poluare prevazuta de Legea 9/2012 in perioada 1 ianuarie 2013-14 martie 2013, si timbrul de mediu care a intrat in vigoare incepand cu 15 martie 2013, este supus restituirii.

    Asadar, cetatenii care au achitat taxa de poluare in perioada 1 ianuarie 2013-14 martie 2013 au posibilitatea de a solicita pe cale judecatoreasca restituirea acestei taxe, avand ca temei aceasta Hotarare preliminara a CJUE din data de 14 aprilie 2015 pronuntata in Cauza C 76/14 Mihai Manea,  cu dobanda legala aferenta si cheltuielile de judecata, hotararea preliminara a Curtii de Justitie Europene avand caracter obligatoriu pentru instantele nationale.

Recuperarea timbrului de mediu – Hotarare definitiva de recuperare a timbrului de mediu

Desi, descurajati de schimbarile legislative aparute cu privire la „taxele pentru inmatricularea unui autoturism” sau la modalitatea de restituire a acestora impusa prin O.G. nr.8 din 2014 si aici ne referim atat la restituirea taxei pe poluare prevazuta de O.U.G. nr. 50 din 2008 cat si la taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule prevazuta de Legea nr.9 din 2012.

Atentie! Aceasta modalitate de restituire prevazuta de O.G. nr.8 dn 2014 nu se aplica pentru O.U.G. nr.9 din 2013 privind timbrul de mediu.

In ciuda acestor masuri mentionate mai sus, cei ce au platit „taxa de poluare / timbru de mediu” continua sa intenteze procese impotriva statului roman iar instantele le da castig de cauza in majoritatea cazurilor.