Timbru De Mediu Este Declarat Ilegal De Instante-Irevocabil

Solutia pe scurt: Admite recursul reclamantului recurent Răduţă-Petruţ Petronel-Oliver împotriva sentinţei civile nr. 3944/2014 pronunţată de Tribunalul Timiş, în dosarul nr. 4609/30/2014 în contradictoriu cu pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş (fosta Administraţia Finanţelor Publice Timişoara). Casează sentinţa civilă recurată şi rejudecând: Admite acţiunea formulată de reclamantul Răduţă-Petruţ Petronel-Oliver contra pârâtei Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş. Obligă pârâta la restituirea sumei de 2.587 lei reprezentând timbru de mediu către reclamant şi a dobânzilor aferente conform art. 124 alin. 2 din Codul de procedură fiscală de la data plăţii, respectiv 18.12.2013 până la restituirea efectivă a sumei. Obligă pârâta la plata sumei de 389 lei cheltuieli de judecată către reclamant. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 25.05.2015.
Document: Hotarâre  3644/2015  25.05.2015

Timbru de mediu 2013 2014 posibilitati de recuperare

Ora estimata: 08:30
Complet: C4 CAF NCPC
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea . Obligă pârâta ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE ALEXANDRIA, să plătească reclamantului RECLAMANTULUI , suma de 1894 lei reprezentând timbru de mediu pentru înmatriculare autovehicul, achitată conform chitanţei seria TS8, nr 7536700/24.05.2013 ,actualizata cu inflaţia , calculată de la data plaţii, până la data achitarii efective şi la plata dobânzilor legale aferente, conform codului de procedura fiscala de la data plaţii şi pâna la data achitarii efective. Ia act că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs va fi depusă la Tribunalul Teleorman

Recuperare timbru de mediu 2013

Timbrul de mediu a inlocuit, de la jumatatea lunii martie, vechea taxa de poluare, insa modificarea a fost mai degraba una superficiala decat una de substanta. Practic, autoritatile au schimbat denumirea taxei si cateva coordonate legate de calculul ei, insa, in esenta, problemele de reglementare raman, astfel ca si timbrul de mediu are toate sansele sa fie contestat cu succes in instanta. Avocatul nostru, care a asistat mai multi clienti in recuperarea de la stat a sumelor platite ca taxa de inmatriculare, in diferitele forme sub care s-a regasit aceasta de-a lungul timpului in legislatia romaneasca, este de parere ca si timbrul de mediu, la fel ca taxele dinaintea lui, constituie o noua incalcare a dispozitiilor comunitare, fiind nelegal si discriminatoriu. Avocatul are deja pe rolul instantelor actiuni pentru restituirea timbrului de mediu, dosarele avand sanse mari de reusita.

Avocati Timbru de Mediu – Specializare în contencios fiscal‎

  • consultanță juridică cu privire la emiterea / încheierea de acte administrative nelegale; modalități de atacare în justiție a actelor autorităților publice; raportul clientului cu autoritățile publice centrale și locale;
  • analiza actelor administrative și fiscale (decizii de impunere, rapoarte de inspecție fiscală); redactare contestații împotriva deciziilor de impunere; redactare plângeri împotriva proceselor-verbale sau a rapoartelor de inspecție fiscală ce cuprind amenzi, debite restante, majorări, penalității, recalculari, accize, tva, impozite cu sau fară reținere la sursă;
  • litigii generate de nesoluționarea în termenul legal sau de refuzul nejustificat al autorităților publice de a soluționa o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim; anulări de acte ale administraţiei publice locale şi centrale;
  • consultanță juridică pentru autoritatea publică în fazele premergatoare emiterii actului administrativ; asistență juridică și reprezentare în faza de executare silită a creanțelor fiscale;
  • redactare, motivare în fapt și în drept și comunicare către autorități de plângeri prealabile;
  • redactări cerereri de chemare în judecată complexe, constituiri dosare și soluții eficiente privind probațiunea din acțiunile în justiție administrate, colaborări cu experți judiciari; excepții de nelegalitate a actelor administrative și fiscale; cereri privind suspendarea executării actelor administrative; recuperare taxă de poluare auto/timbru mediu;
  • reprezentare juridică în litigii de pe rolul instanțelor judecătorești de contencios administrativ și fiscal de toate gradele (tribunale, curți de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție), atât în fondul cauzei, cât și în căile de atac; asigurarea succesului clienților prin oferirea unor soluții judiciare bine documentate și argumentate, transpuse în apărări temeinice și dovedite, propuse spre soluționare instanțelor prin pledoarii precise, explicite, onorante pentru profesia de avocat.